Malayang Pilipino Music - Sa Piling Mo

Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa
Kundi ang manatili sa piling mo tuwina
Ka'y rami nang sinubukan
Ka'y rami nang natikman
Ngunit walang katulad
Ang...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.