Malayang Pilipino Music - Ang Lahat Ay Magsasaya

Dakilang biyaya
Kami'y pinalaya
Mula sa bihag ng kasalanan
Pinatawad
Pinagpala ng lubusan

Di mapipigil ng pagsamba sa'yo
Hesus dakila kang totoo

Ang...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.