Anuel AA - 47

Mera dime Ñengo
Real G4 Life hasta la muerte cabrón
Yo le oro a Dios to'a las noches
Pa' que el día que yo me muera yo vaya pa'l cielo
Porque si m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.