Anuel AA - Rifles Rusos

¿Tú no sabe' quién e'?
Brr
Tego Calderón, Anuel, Yampi
Me vo'a cagar en la madre del diablo
Jajajaja

Pa-Pablo y Gonzalo, los kilo', las pistola...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.