Eda Baba - Gelmiyorsun

Yetişmiyor sana sesim
Bekliyorum gelmiyorsun
Yıllar geçti mevsim, mevsim
Bekliyorum gelmiyorsun

Yetişmiyor sana sesim
Bekliyorum gelmiyorsun
Yıllar g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.