Kevin - Gordelweg

Ik hide m'n deeds zoals m'n sins en ik doe stiekem aan d'r kont zitten
Pure shit, ik heb m'n hart hier op m'n tong liggen
Hey hater, luister je? De ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.