Anuel AA - Tocándote

Uah, tocándote, baby
Tú encima de mí y yo domándote, oh
Me gusta cuando malo me habla
Cuando te pone' diabla
Te moja' cuando te veo
Eso' labio' y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.