Anuel AA - Fútbol & Rumba

Champán y fútbol y rumba
Ya el reggaetón retumba, la fiesta no pare, gastamo' la funda
La vida es una y no hay una segunda

Vamo' a bailar tú y yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.