Anuel AA - Narcos

Real Hasta La Muerte, ¿oíste, cabrón?
Mera, Jeday, bájame el volumen que me escucho ahí fusiona'o
Brr

Andamo' fugao' (fugao')
Y estos cabrone' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.