Anuel AA - Reggaetonera

Al reggaetón le ha sido fiel (al reggaetón)
Nunca se ha vira'o (Nunca)
Es partysera a otro nivel
Cayó con la' amiga' a fumar
E' una nena mala y le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.