Anuel AA - Hasta Que Dios Diga

Brr
Hoy la noche se acaba
Tú desnuda en mi cama
Anoche te soñé
Y me quedé con las ganas (uah)
Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar
No...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.