Ñengo Flow - No Tengo Cadena

Real G4 Life, baby
Real G4 Life, oh-oh-oh, mami
(No tengo cadena', dime) mi baby
(Sabes que me tienes) dime qué vamo' a hacer
(No tengo cadena', d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.