Ñengo Flow - Solo

(Tu amigo aquel nunca jangueó o qué) real g4 life, my nigga
(Tu amigo aquel nunca jangueó o qué)

Con la corta estuve pa'l frente
Y no e' lo mismo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.