Jowell & Randy - Me Prefieren

Muchos se preguntan
Qué, yo que hago con tantas mujeres
Sencillo yo les doy lo que prefieren
Por eso yo soy el que quieren
Tú las ves que por ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.