Anuel AA - Sur Y Norte

Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto romántico
Y si el mundo fuera sexo esta noche haríamo' algo histórico
No creemo' en el amor por s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.