Bad Bunny - Bendiciones

Estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo
Gracia' a ustede' y a lo' mío' soy agradecido
¿Tumbarme a mí? Mis enemigo' no han podido
Yo estoy bendec...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.