Bad Bunny - Bye Me Fui

Yeh, yeh, yeh
Yeh, yeh, yeh

Viniste buscándome (buscándome)
Porque te fallaron de nuevo (de nuevo), yeh eh
Viniste buscándome (buscándome)
Pero...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.