Justin Quiles - PAM

(Yah) tengo una nota (jefe)
Me fronteó y el humo le pasé de boca a boca (DY)
Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca (wuh, rr)
Le ponen la mu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.