Bad Bunny - Ronca (Freestyle)

Hmm-mm
¡Shh!
Ey, ey

Como phillie estoy prendío'
No me apagan ni con extintor
Soy la obra que no hace tu pintor
Jeter se retiró ahora el que lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.