Lyanno - Mi Fanática

Tú lo quiere baby, yo lo sé
Mojas tus dedos imaginándome
Al carajo tu novio mami ven
Vamos pa'l motel

Voy a cumplir tu fantasía, eh
Voy hacerte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.