Lyanno - Lo Que Me Pidas

Ah, ah

Bienvenida a la habitación
Prende un blunt
Soy modo de avión (uh-yoh)

Hoy la va' a pasar cabrón (oh-uh-uh)
Te ha' portao' bien (uh-uh-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.