Claudia Jung - Schicksal, Zufall oder Glück

Du du bist das Leben für mich
Du du lässt mich niemals im Stich
Du bist mein Halt und mein Held, alle Wunder der Welt
Du machst jede Stunde zum Tan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.