Anuel AA - 4 AM

Uah
Real hasta la muerte

Son las cuatro 'e la mañana ('e la mañana)
Y yo tengo una diablita
Que todo' lo' día' y toda la noche
Quiere bicho y s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.