Lyanno - Luna Llena

Dime qué tiene tu piel
Se volvió mi adicción
Te vas a enloquecer cuando te llegue al corazón
Tu cuerpo y el mío en una locura
Haciéndonos cosas si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.