Juanka - La Culpa

Cien cartas de amor
Las que escrito yo
Junto a mil poemas
Parte del dilema
Es que cometí un error
Jugué a tu favor
Jodes demasiado y pierde' el ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.