Juanka - Préndelo

Primero se hizo la que no sabía (ey)
Me le pegué y vino con ese viaje
Después se dio cuenta que yo estaba al día
Entonces se pegó interesada en mí ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.