Bad Bunny - <3

Yeh
Gracias
Gracias, ey

Gracias a to' el que creyó en mí, desde el primer día
Desde antes que saliera con una compañía
Desde antes que supieran...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.