Bad Bunny - Hablamos Mañana

Yo hago lo que me dé la gana
Yo fui quien pagó mi cubana
Yo ni sé cómo tú te llama'
Chao, hablamo' mañana

Yo hago lo que me dé la gana
Yo fui q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.