Bad Bunny - A Tu Merced

Yeh, yeh, yeh, yeh
Yeh, yeh, ey

Tengo par de babies explotándome el cel
Y yo pensando en ti, estoy a tu merced
Tú siempre estás mojada y yo que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.