Bad Bunny - Soliá

Llego soliá, salió sin las amigas
Rebelada en el alcohol buscando una salida
De esa relación de mentira
Mami, ya vi cómo me miras
Te lo repito por...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.