Bad Bunny - Lean

Ja, ey-yeah
Skrrt, skrrt
Skrrt, skrrt
Skrrt, skrrt

(Loco, pero lean, tráime dos onzas de lean)

La tengo bebiendo lean, bebiendo lean
Ya no l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.