Prinz Porno - Baldessarini

(Lucry)

Früher hatt' ich nichts, Magen leer, doch die Daunenjacke gefüttert (uff)
Ich bin ein Player, deshalb fick' ich eure Mütter
Vielleicht we...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.