Prinz Porno - König vom KaDeWe

(Lucry) na-na, na-na-na-na-na
(Suena)

Achtzig Sorten Senf, Akhi, sechste Etage
Der Erdbeerkuchen vom Blech ist der Wahnsinn
Die Schaufenster str...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.