Prinz Porno - Laokoon

(Lucry)
(Suena)

Was soll ich warten, Bruder? Irgendwann sterb' ich eh
Im nächsten Leben trage ich kein Portemonnaie
Komm, lass uns starten, Brud...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.