Anuel AA - Or Nah

Te gusta como trato mi lengua or nah
69 hasta que tu estés to' moja
Vas a escupirme y lamberme este bicho or nah
Vas a ponérmela en la cara baby or...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.