Anuel AA - Nacimos Pa Morir

Entonces por qué no estás conmigo, no

Baby tú y yo nacimos para morir
Ese cabrón te hace llorar
Pero él no sabe que yo te hago venir
No me olvid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.