Brray - Bellakowna

Laborde, Dvice, Brray, Onyx (Juanka)

Flow de nena buena, pero en la calle es mala
A esa nena ninguna la iguala
Estoy loco de robarte y desnudarte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.