Selena gomez - Kinda Crazy

Hey, you started out sweeter than hard candy
Words were like licorice to the taste
But slowly, all the sugar, it went to waste
Went to waste

Oh,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.