Ozuna - Qué Pena

(Woh, oh, woh, oh)
Qué pena
Lo que menos te conocen son los que más juzgan y condenan
Tienen su corazón lleno de rencor, el odio los envenena
Yo s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.