Bad Bunny - Vete

(Yeah yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah yeah)
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas
Mami, cuando tú quieras
Cuando tú quieras, yeah, yeah

Vet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.