Kastelruther Spatzen - Liebe Franzi sei jetzt stark

Liebe Franzi sei jetzt stark
Und bitte hör', was ich zu sagen hab'
Sie nahm ihr Kind dann in den Arm
Sie wusste immer, einmal kommt der Tag
Liebe ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.