Kastelruther Spatzen - Das dunkle Herz der Berge

Schweigend saß er dort auf der Bank
Die Hand geschlossen zur Faust
Bitter blickte der alte Mann
Zu den Bergen hinauf
Auf der Stirn tiefe Falten
U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.