Kastelruther Spatzen - Die Helden des Alltags

Da ist eine Mutter
Die alleine erzieht
Immer nah der Erschöpfung
Weil sie ja alles gibt
Hast du in den Bergen
Deine Kraft überschätzt
Riskieren ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.