Lyanno - Contra la Pared

Los rompe discotecas
(-tecas, -tecas)
Los rompe discotecas
(-tecas, -tecas)

Yeh, yeh, yeh, yeh
Neo rompe la bocina
Como pa' los partys y marqu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.