Lyanno - Mi Llamada

This is the Remix

Mami, ¿qué fue?
Voy de camino a tu habitación
Me dejaste con más ganas que ayer
Mamacita, esta es la segunda versión

Son la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.