Black Jonas Point - Así Te Quiero

Dale ven tírate una foto conmigo
Y vamos a subirla ma, en Facebook e Instagram
Búrlate de los envidiosos que quieren que esto termine ya
Dicen que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.