Anuel AA - Sola

Hola, te vi caminando en lo oscuro sola
En este juego tú tienes la bola
Quiero comerte completita sola
Quiero comerte completita sola

Yo nunca o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.