El Alfa - Sientate en Ese Deo

A los demagogo les voceo
A los demagogo les voceo

Siéntate en ese de'o

Siéntate, siéntate, siéntate

Cuando yo llego
Tienen que hacer la fil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.