Sauce Walka - Voss

I'm dripping sauce, hey, huh
Water like Voss, hey
My diamonds water like Voss, hey, huh
Water like Voss
Ayy!
Uh, I'm dripping sauce, hey, huh
Wa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.