Lil Uzi Vert - Water Leak

Bust down, all gold Philipe
Bentley with the red velvet seats yeah
Stars in the ceiling go to sleep
Bricks on the water got 'em wrapped up in the r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.